Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό μας τόπο.
Είμαστε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτοντας παράλληλα μια εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο.

Έχουμε ειδικευτεί στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην επαγγελματική κατάρτιση, εμμένοντας ταυτόχρονα στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευομένων μας.

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε με αποκλειστικό στόχο την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας αλλά και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην απασχόληση.

Με την χρήση του μενού επιλογών μπορείτε να μάθετε περισσότερα για εμάς, να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που υλοποιούμε αλλά και να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα των υπηρεσιών μας καθώς και στις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουμε.
Όλα τα Νέα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

31 Ιουλ 2009

Η εταιρεία Πληροφόρηση - Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), παίρνει ενεργά μέρος σε θέματα επιμόρφωσης των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Γ΄ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή, υλοποιεί το έργο «Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», Μέτρο 2.5. το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)


Η εταιρεία Πληροφόρηση - Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), παίρνει ενεργά μέρος σε θέματα επιμόρφωσης των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Γ΄ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή,  υλοποιεί το έργο «Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», Μέτρο 2.5. το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. απευθύνεται σε 5.000 εργαζόμενους στους φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης της χώρας. Τα τμήματα κατάρτισης του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 40 ωρών το καθένα, θα υλοποιηθούν την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2009 και όσοι τα παρακολουθήσουν θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταρτισθούν σε τρία θεματικά πεδία:

α)  Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών «Business Intelligence»

β)   Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός Δήμου (LANs, Ιntranet, Σύzευξις, Municipal Networks, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες, τηλεφωνία και σχετικές εφαρμογές)

γ) Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σημαντικών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, LGAF, GIS, ευρυζωνικά, διαλειτουργικότητα συστημάτων και εφαρμογών, εφαρμογές διαχείρισης «εσωτερικού» και «εξωτερικού» περιεχομένου

Στους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η ενεργή και ολοκληρωμένη συμμετοχή των Δήμων στα μεγάλα Αναπτυξιακά Προγράμματα της χώρας (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013).


Ο Ανάδοχος του Υποέργου για την Α΄ Χωρική Ενότητα, Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟΣ,  SYNERGY ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα υλοποιήσει άμεσα στο Νομό Θεσσαλονίκης τμήματα κατάρτισης για εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄  βαθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στα τμήματα κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΚ:

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, Γιαννιτσών 31, 54627 Θεσσαλονίκη. Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: Βάϊα Λουλιάκη. Τηλ. 2310 556604, Fax 2310 550189, E-mail: vaia@technopolis-ekp.gr. Ώρες 9:00 – 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ, Χρ. Πίψου 9, 54627 Θεσσαλονίκη. Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: Ευθυμία Λορέντζου. Τηλ. 2310523512, 536218, Fax 2310536218, E-mail: elorentzou@kekdiavlos.gr. Ώρες 9:00 – 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΚΕΚ IDEA), Χρ. Πίψου 9, 54627 Θεσσαλονίκη. Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Τηλ. 2310 546816 Fax 2310515506, E-mail: info@ideakek.gr. Ώρες 9:00 – 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

ΚΕΚ SYNERGY, Σκρα 28, 60100 Κατερίνη, Τηλ. 23510 77690, Fax 23510 77695, Ε-mail: katerini@synergykek.gr, synergy@synergykek.gr. Ώρες 9:00 – 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΤΑ

  το έργο σε μία σελίδα με logo

  Β1.Αίτηση Συμμετοχής στα τμήματα καταρτισης

Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.
  Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006